Rank Anime title Rating
1 星际牛仔 78008.0
2 攻壳机动队 S.A.C. 2nd GIG 77969.0
3 攻壳机动队 STAND ALONE COMPLEX 77953.0
4 新世纪福音战士 77939.0
5 攻壳机动队 77880.0
6 机动警察 和平保卫战 77829.0
7 新世纪福音战士剧场版 Air/真心为你 77807.0
8 浪客剑心 追忆篇 77806.0
9 白箱 77792.0
10 银河英雄传说 77789.0
Fork me on GitHub