Rank Anime title
31 钢之炼金术师 FULLMETAL ALCHEMIST
32 福音战士新剧场版:破
33 宇宙战舰大和号2199 第四章
34 回忆三部曲
35 人狼
36 猫和老鼠
37 飞跃巅峰!
38 魔术师
39 宇宙战舰大和号2199 最终章
40 海马
Fork me on GitHub